Anonyma narkomaner i norra Sverige,  nanorr.org, en del av anonyma narkomaner Sverige.
 

Vad är Anonyma Narkomaner?

NA är en ideell gemenskap eller förening av män och kvinnor för vilka droger blivit ett allvarligt problem. Vi är tillfrisknande beroende som möts regelbundet för att hjälpa varandra att förbli drogfria. Det här är ett program med total avhållsamhet från alla droger. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda.Vi är inte bundna till några andra organisationer, vi har inga inträdeseller medlemsavgifter, inga löften att skriva under, inget man måste lova någon annan. Läs mer här.

Vad är distriktet "Vi i norr NA"?

Anonyma narkomaner är en världsomspännande gemenskap. Kärnan i NA är de möten som tillhandahålls av lokala NA-grupper. För att fullgöra Anonyma narkomaners huvudsyfte, att föra budskapet om tillfrisknande vidare, har de lokala grupperna förenats för att skapa en struktur som utvecklar, samordnar och upprätthåller servicefunktioner å hela NA:s vägnar. Distriktet Vi i Norr NA förenar lokala NA-grupper från Umeå och norrut. Distriktet bildar tillsammans med landets övriga distrikt NA region Sverige.

Vad finns på den här sidan?

Den här webbplatsen är till för NA-medlemmar, anhöriga till drogberoende, allmänheten och alla som söker information om, eller vill få kontakt med Anonyma narkomaner.

Anpassad information för dig som inom ramen för särskild verksamhet vill veta mer om Anonyma narkomaner finns under fliken för allmänheten. Är du anhörig till en beroende, NA-medlem eller inte, och vill veta mer om hur Anonyma narkomaner fungerar hittar du mer information under fliken för anhöriga.